Videotéka Mojmíra Poláčka

Missa pastoralis-Studentský orchestr Pištiband

Vpravdě historický záznam. Někteří tehdejší aktéři dnes studují po maturitě na Gymnáziu s uměleckou profilací konzervatoř.

Festival za poklady Broumovska

Slavnosti Adama Michny, diriguje a zpívá M.Pospíšil