4 roky 48 rozhovorů a zatím dost!

foto Alžběta Křečková

V únoru 2018 jsme začali na stránkách Flétničkových zveřejňovat rozhovory s osobnostmi, které se podílely na nahrávání druhého dílu příběhu rodiny Flétničkových “Kdo to tady bručí?” a pak jsme na ně volně navázali rozhovory s profesionálními hráči na zobcovou flétnu a dalšími vynikajícími interprety z oblasti staré hudby. Poslední dva roky jsme články věnovali víceméně už jen profesionálním hráčům na zobcovou flétnu .

Vznikl tedy svým způsobem jedinečný soubor textů, který mapuje dění v této oblasti za posledních cca 40 let. Vzhledem k tomu, že z našeho pohledu byli nejvýznamnější osobnosti vyzpovídány a to nejdůležitější bylo řečeno, dovolujeme si tuto sérii ukončit, abychom na ní případně v budoucnu navázali. Při této příležitosti jsme pro vaší lepší orientaci vytvořili na webu nové abecední řazení rozhovorů.

Rádi bychom co nejsrdečněji poděkovali všem, kteří nám rozhovory pomáhali připravovat. V prvé řadě Julii Brané (za rozhovory s P. Holstlagem, J. Gundersenem a R. Ehlertem), dále Jitce Konečné (S. Sieg), Renatě Smetkové (C. van Heerden), Martině Komínkové (K. de Witt), Iloně Veselovské (A. Solomon), Janu Kvapilovi (B. Spanhove), Petru Čamkovi (M. Berger) a Jakubovi Kydlíčkovi (za zajímavé tipy na rozhovory).    

Přejeme vám i nadále inspirativní čtení, budete-li mít v budoucnu chuť se k rozhovorům vracet!

Hana Šťastná a Václav Bratrych