Webotéka Ondřeje Hanuše

Katalog ptačích zpěvů z celého světa. Nejkrásnější pěvec Oriolus Oriolus zde samozřejmě k slyšení, když už je tak málo k vidění.

http://www.xeno-canto.org

Tatínkovy webovky.

http://www.tan.cz/hanus/

Youtube kanál Chanter sur le livre à la Renaissance (vydána též stejnojmenná kniha), kde můj profesor z CNSMDL Barnabé Janin vysvětluje principy renesanční polyfonie v praxi (improvizace). Kanál v zásadě obsahuje základ toho, co a jak jsme se učili celý druhý rok bakalářského programu v předmětu Ars musica Renaissance. Zde například improvizovaný čtyřhlas na základě cantu firmu v tenoru.

https://youtu.be/eH9hj-_SsNI

Digitální knihovna obsahující vynikající materiály – např. v rozhovoru zmíněný Kodex Speciálník apod.

http://www.manuscriptorium.com/cs