GalerieVideotéky

Videotéka Jany Semerádové

Známé Allegriho Miserere, které slyšel Mozart v Sixtinské kapli a příběh o
tom, jak se tam dostalo vysoké c´´´- příklad podivné muzikologické chyby.

Profesorka barokního traversa na Královské konzervatoři v Den Haagu, Kate
Clark, představuje historické flétny

Geniální Benjamin Lazar a Olivier Martin Salvan v přestavení Měšťák
šlechticem, kde uplatňují barokní gestiku

Ukázky z nahrávek nebo některých videí se souborem Collegium Marianum

https://www.collegiummarianum.cz/media/collegium-vam-hraje-stale/