GalerieVideotéky

Videotéka J. Chlupáčové, T. Nové a H. Procházkové

JChlupáčová: Každý rok se účastním Mezinárodních letních kurzů staré hudby ve Valticích. Zde nahrávka ze závěrečného koncertu z roku 2020. – H. Purcell: Chaconne a 3 recorders | B.Formánková, K.Bojanovská, J.Chlupáčová | MLŠSH Valtice 2020

JChlupáčová: Letos jsem měla tu čest zahrát si na Noci kostelů v kostele sv. Šimona a Judy. – G. Ph. Telemann – Harrach concerto in g, Adagio, Allegro,

TNová: Ende to Franz, skladba na dvě altové zobcové flétny, kterou jsem hrála na přijímacích zkouškách

TNová: Skladba se kterou jsem v letošním roce maturovala a která si mě získala snad úplně vším

HProcházková: Mé vystoupení na absolventském koncertě ZUŠ Žerotín.

HProcházková: Mé vystoupení na koncertě KEA Olomouc