Bonusy Marka Štryncla

Posted Posted in Galerie, Videotéky

Claudio Monteverdi (1567-1643). Vespro della Beata Vergine (1610) .
Jedna ze skladeb, které se mi nikdy neoposlouchali, a které mě při poslechu naprosto odzbrojí s pocitem, že jsme v božích rukou my i naše slova – řečeno biblicky, jsou Mariánské nešpory od Claudia Monteverdiho. Je to dílo, které obsahuje to, co bylo rozhodující pro hudební vývoj následujících staletí. Baroko bylo revolucí emocí a slova, ale na rozdíl od jiných slohů se nezřeklo předchozího umění a řemesla. Starý kontrapunktický a polyfonický styl přežíval nadále, ale snoubil se s novějšími prostředky v krásné celky. Jak výstižný je Aristotelův princip jednota v rozmanitosti pro toto období. Přesto si myslím, že Monteverdiho Mariánské nešpory zahrnují něco, co již v dalších skladbách nenajdeme. Podobně jako nádherná mozaiková výzdoba chrámu sv. Marka v Benátkách neměla v následující době takřka žádného pokračování. Navíc v tomto obřím chrámu tuto skladbu zpívala a hrála opravdu malá „parta“, ve které někteří z nich dokonce střídali hudební nástroj se zpěvem. Tomu se z internetových nahrávek přibližuje právě tato. Žádný sbor, orchestr. Vše je obsazeno sólově a ansámblově. ČÍST DÁLE

Bonusy Petra Čamka

Posted Posted in Galerie, Videotéky

První je věnovaný Johnu Cageovi a jeho skladbě Living Room Music, Cage celý proces situací přesně zapsal do partitury, nicměně celek působí jako sešlost performerů, pochopitelně o improvizaci není nouze. Myslím, že tato skladba přesně vystihuje různé “hravé” kompozice pro zobcové flétny. Cage ji ovšem napsal v roce 1940. ČÍST DÁLE

Videotéka Petra Čamka

Posted Posted in Galerie, Videotéky

Dance je doslova “ohmatáním” různých zvukových možností částí zobcové flétny, kdy jsem přikládal různé kontaktní mikrofony přímo na tělo flétny a hledal…..zesilováním mikro-zvuků jsem se účastnil ohromného dobrodružství, podobně jako když hledíte do kapky tekutiny pomocí mikroskopu. Protipólem je tady rádio………je to prostě tanec. ČÍST DÁLE