Bonusová videa Jany Santovjákové

A. Schnittkeho jsem si oblíbila počas mých prvních studií na konzervatoři. Ztotožňuji se s jeho pohledem na hudbu jako celostný komplex…

Slovenský folklor má svá specifika. A pokud je za touto orchestrální suitou vynikajícií skladatel a klavírista Peter Breiner, který jej dokázal přetavit do unikátního díla…

Ukázka z opery H. Purcella – The Indian Queen. Miluji propojení různých žánrů a tato opera uvedená v Teatro Real de Madrid, mě přímo uchvátila…

Scéna z muzikálu A. J. Lernera a F. Loeweho My Fair Lady mi připomíná pedagogickou činnost, kdy po velké snaze obou stran (učitele i žáka), konečně dojde k očekávanému úspěchu…