GalerieVideotéky

Bonusová videa Michaely Koudelkové

Martyna Pastuszka a Orkiestra historyczna {oh!} mě nepřestávají fascinovat.

Thomas Dunford a Bach.

Sollazzo Ensemble – s tímto úžasným souborem jsem se měla možnost seznámit v Yorku na přehlídce ensemblů staré hudby.